Info zur Kirchnerliste

Bitte die Bereitschaft zum Kirchnerdienst
an das Büro mailen.

Vielen DANK!

Kirchnerliste 2019/20

13.01.19 09.30 Pfr. Dr. Richter Brack Abendmahl
20 01.19 09.30 Pfr. Dr. Richter Simon
27.01.19 09.30 Pfr. Dr. Richter Rother Abendmahl
03.02.19 09.30 RGD Leuben ----------------------------
10.02.19 09.30 Sup. i.R.Schmidt Zienert Abendmahl
17.02.19 09.30 Familien GD
Pohlink
Reibiger
Klinger
24.02.19 09.30 Pfr. Dr. Richter Brack
03.03.19 09.30 Pfr. Dr. Richter Rother Taufe
10.03.19 09.30 Pfr. Klabunde Schumann Abendmahl
17.03.19 09.30 Pfr. Dr. Richter Simon
24.03.19 09.30 Pfr. Dr. Richter Ziehnert Abendmahl
31.03.19 09.30 Pfr. Schille Schröder RGD
07.04.19 09.30 Jugend GD. Kirchner ? Jugend
14.04.19 09.30 RGD Leuben ----------------------- -----------------------
18.04.19 09.30 Pfr. Dr. Richter Simon Gründonnerstag A
19.04.19 09.30 Sup. Behr Klinger Karfreitag
19.04.19 15.00 Pfr. Dr. Richter ohne Karfreitag
21.04.19 09.30 Fam. GD Schumann Oster Sonntag
22.04.19 09.30 Präd. Kreher Rother Oster Montag A
28.04.19 09.30 Pfr. Dr. Richter
05.05.19 09.30 Pfr. Dr. Richter Konfi Vorstellung A
12.05.19 09.00 Pfr. Dr. Richter Konfirmation
12.05.19 11.00 Pfr. Dr. Richter Konfirmation
19.05.19 09.30 Pfr. Dr. Richter Schumann Jubelkonfi
26.05.19 09.30 Pfr. Dr. Richter
30.05.19 09.30 ----------------------- ------------------------ Himmelfahrt
02.06.19 09.30
09.06.19 09.30